Choose format

In stock
NOK 429

Introduksjon til fagdidaktikk

Omtale:

  • Les sak om boka på UiOs hjemmesider her
Med Introduksjon til fagdidaktikk ønsker forfatterne å introdusere deg til grunnleggende kunnskap for lærerprofesjonen, og gjøre deg kjent med fagdidaktikk i dine egne fag. Boka inneholder tre overordnede kapitler som forklarer fagdidaktikkbegrepet, læreplaner som styringsdokumenter, og tverrfaglighet i undervisningen, i tillegg til åtte kapitler som hver for seg introduserer fagdidaktikk i undervisningsfagene engelsk, fremmedspråk, historie, matematikk, naturfag, norsk, religion og etikk og samfunnsfag. Alle kapitlene er disponert rundt de tre grunnleggende spørsmålene for fagdidaktikk: Hva, hvorfor og hvordan. Kapitlene forklarer dermed fagets innhold, fagets formål og sentrale metoder og arbeidsmåter i faget.

Introduksjon til fagdidaktikk er skrevet for deg som ikke har lest fagdidaktiske tekster før, for deg som nettopp har begynt å jobbe i skolen og som kanskje trenger en liten fagdidaktisk oppfrisking i undervisningsfagene dine, og for dere som jobber, eller skal jobbe, med tverrfaglige tema i undervisningen.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215066066
  • Publication date: 13.09.2023
  • Book group: 215

Hege Roaldset

er universitetslektor i historiedidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har undervist i historie i videregående skole og i høyere utdanning og har flere års erfaring med undervisning i historiedidaktikk fra lektorutdanningen ved UiO. Hun har også bakgrunn som lærebokforfatter. Roaldset interesserer seg spesielt for historiefagets betydning for elevenes identitetsutvikling.
More about the author

Janne Thoralvsdatter Scheie

er universitetslektor ved ILS, UiO, der hun har det faglige ansvaret for innføringssemesteret i lektorprogrammet i tillegg til å være fagdidaktiker i mediefag. Hennes forskningsinteresser er lærerstudenters- og nyutdannede læreres profesjonsutvikling. Hun har bakgrunn som lærer på ungdomstrinn og i videregående skole.
More about the author