Janne Thoralvsdatter Scheie

Janne Thoralvsdatter Scheie

er universitetslektor ved ILS, UiO, der hun har det faglige ansvaret for innføringssemesteret i lektorprogrammet i tillegg til å være fagdidaktiker i mediefag. Hennes forskningsinteresser er lærerstudenters- og nyutdannede læreres profesjonsutvikling. Hun har bakgrunn som lærer på ungdomstrinn og i videregående skole.

Books by Janne Thoralvsdatter Scheie