Choose format

In stock
NOK 599

Introduksjon til samfunnsvitenskapene

Bind 2. 3. utgave
Hva slags vitenskaper er og bør samfunnsvitenskapene være? Hvordan skaffer vi oss kunnskap om samfunnet, og hva er forholdet mellom samfunnsvitenskapene og det omkringliggende samfunnet?
I «Introduksjon til samfunnsvitenskapene», bind 1 og 2, presenteres tekster med filosofiske, metodologiske og etiske problemstillinger som blir mye diskutert i samfunnsvitenskapene. Ambisjonen med bøkene er både å vise hva som er felles for de mangfoldige samfunnsvitenskapene, og å peke på forskjellene mellom dem.

«Introduksjon til samfunnsvitenskapene» er delt i fem hoveddeler: I bind 1 presenteres del I: «Samfunnsvitenskapene og deres historie» og del II: «Modeller av menneske og samfunn». Bind 2 inneholder del III: «Forskningsopplegg og metode», del IV: «Vitenskapelig forklaring og metodologi» og del V: «Normative problemstillinger i vitenskap og samfunn». Hver del innledes med en kort introduksjon som gir oversikt over omfattende stoff.

Til sammen utgjør «Introduksjon til samfunnsvitenskapene» bind 1 og 2 hele pensum til examen facultatum, samfunnsvitenskapelig variant ved Universitetet i Oslo. Bøkene er også velegnet for andre innføringsemner i samfunnsfag.

Denne tredje utgaven er grundig revidert og faglig oppdatert.

Bøkenes redaktører, Eivind Balsvik og Susanna Maria Solli, er begge førstelektorer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Sammen har de utviklet SV-ex.fac-emnet ved Universitetet i Oslo og brukt sine erfaringer til å lage dette tobindsverket.

Øvrige bidragsytere i bind 2 er Nils Christie, Katrine Fangen, Harald Grimen, Ottar Hellevik, Cathrine Holst, Robert K. Merton, Stanley Milgram, Per Arne Tufte, Karl Halvor Teigen, Dag Einar Thorsen og Unni Wikan.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215029665
  • Publication date: 31.01.2018
  • Book group: 214

Eivind Balsvik

EIVIND BALSVIK (f. 1970) har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Miami. Han er førstelektor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, med undervisningsoppgaver knyttet til examen facultatum, samfunnsvitenskapelig variant. Balsvik er særlig interessert i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori, med vekt på fortolkningsteori og rollen til forutsetningene om rasjonalitet og førstepersonsautoritet. Balsvik har redigert "Introduksjon til samfunnsvitenskapene", bind 1 og 2 (3. utgave 2018) sammen med Susanna Maria Solli.
More about the author

Susanna Maria Solli

Susanna Maria Solli (f. 1964) er førstelektor ved Universitetet i Oslo, hvor hun er emneansvarlig for examen facultatum. Hun har også undervist i sosiologi ved UiO og Høgskolen i Vestfold. Tidligere har hun har vært ansvarlig redaktør i tidsskriftet Sosiologi i dag, sittet i redaksjonen til Sosiologisk årbok og arbeidet som skribent i avisen Morgenbladet. Interesseområder er generelle teoretiske tilnærminger i sosiologien, kultursosiologi og vitenskapsteori. Solli har redigert "Introduksjon til samfunnsvitenskapene," bind 1 og 2 (3. utg. 2018) sammen med Eivind Balsvik.
More about the author