Susanna Maria Solli

Susanna Maria Solli

Susanna Maria Solli (f. 1964) er førstelektor ved Universitetet i Oslo, hvor hun er emneansvarlig for examen facultatum. Hun har også undervist i sosiologi ved UiO og Høgskolen i Vestfold. Tidligere har hun har vært ansvarlig redaktør i tidsskriftet Sosiologi i dag, sittet i redaksjonen til Sosiologisk årbok og arbeidet som skribent i avisen Morgenbladet. Interesseområder er generelle teoretiske tilnærminger i sosiologien, kultursosiologi og vitenskapsteori. Solli har redigert "Introduksjon til samfunnsvitenskapene," bind 1 og 2 (3. utg. 2018) sammen med Eivind Balsvik.

Books by Susanna Maria Solli