Choose format

In stock
NOK 419

Islamsk etikk - ei idéhistorie

Denne boka er idéhistorisk i si framstilling, men også dagsaktuelle spørsmål som kjønnsrelasjonar i islam, synet på annleis truande og jihad-begrepet blir diskutert.
Målet med boka er å få fram kor mangfaldig islam er som klassisk tradisjon, og i ein moderne norsk kontekst. I eit avsluttande kapittel tar forfattaren opp spørsmålet om religion og vald i eit kristent-muslimsk perspektiv, og knyter dette til ein refleksjon om samvitsomgrepet. Boka rettar seg til alle som ynskjer å læra meir om kva islam står for. Har litteraturliste, stikkordregister og oversikt over arabiske termar.

Detailed information

  • Pages: 251
  • Language: Nynorsk
  • ISBN: 9788215001838
  • Publication date: 06.03.2002
  • Book group: 217

Oddbjørn B. Leirvik

Oddbjørn Leirvik (f. 1951) er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans faglige spesialfelt er religionsdialog og kristen-muslimske relasjoner.
More about the author