Oddbjørn B. Leirvik

Oddbjørn B. Leirvik

Oddbjørn Leirvik (f. 1951) er professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans faglige spesialfelt er religionsdialog og kristen-muslimske relasjoner.

Books by Oddbjørn B. Leirvik