Choose format

A new edition is expected
NOK 389
A new edition is expected

Ivaretakelse av hjelpere

Er vi ikke betalt for å tåle dette?
Å åpne opp for menneskelig lidelse som en del av yrket, har omkostninger som det er viktig å bearbeide profesjonelt.

Psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, leger og andre hjelpere møter daglig mennesker som har det vanskelig. Dette er yrker der mange gleder seg over arbeidet sitt. Men skal man kunne hjelpe gjennom et langt yrkesliv og ikke bli utslitt, må man ha gode verktøy. Denne boken tilbyr dette: Kunnskap om vanlige arbeidsbelastninger, hvorfor de oppstår, hvordan de viser seg, og hva som kan gjøres for å beskytte seg mot og forebygge dem.

Forfatternes grunnholdning er systemisk: Ingen kan beskytte seg selv alene. Kolleger og ikke minst ledere må også bidra, og systemene man jobber innenfor, må ha rammer for denne typen arbeid og refleksjon. Hjelpere som har det bra på jobb, yter bedre hjelp til dem som trenger det!

"I all diskusjon om stress og utbrenthet i helseprofesjonene er dette en forfriskende og nyttig bok!"
Reidar Tyssen, "Tidsskriftet for Den norske legeforening"

"Boken bør kunne vurderes som obligatorisk, både for medisinstudenter, for ferske leger og ikke mindre vesentlig: for leger med mange års erfaring - og derav potensiell slitasje. Forfatterne viser solid kjennskap til hva det vil si å være en god hjelper - og det i år etter år - og uten å bli skadet, syk eller vedvarende fortvilet over arbeidshverdagen.
Boken anbefales."
Eli Berg, "Utposten" 1, 2021

Mummitrollets mamma, Tove Jansson, skrev en gang: "Sånn er det alltid i heltehistoriene deres. Redde og bli reddet. Jeg skulle ønske at noen en gang skrev om dem som prøver å varme heltene etterpå. Med denne viktige boken er det nettopp det Marie Haavik og Siri Toven har gjort."
Gro Lillebø, sykepleien.no 07/2020

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034492
  • Publication date: 17.04.2020
  • Book group: 214

Marie Haavik

Marie Haavik er psykologspesialist og har hovedsakelig arbeidet med vold i nære relasjoner og traumer gjennom sin yrkeskarriere. Hun har undervist om ivaretakelse av hjelperen i 15 år. Haavik har tidligere publisert boka En som er god. Å få et barn med Downs syndrom (2016).
More about the author

Siri Toven

Siri Toven er også psykologspesialist. Hun har mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge, der hun har arbeidet spesielt med behandling av ungdom med selvskadings- og selvmordsproblematikk. Hun har erfart ivaretakelse av hjelpere som en nødvendig forutsetning for å utføre slikt arbeid over tid og har holdt kurs om dette i 10 år.
More about the author