Choose format

In stock
NOK 269

Journalistikk, verdier og menneskerettigheter

Hva betyr menneskerettighetene for journalistikken? Hvordan bruke dem i nyhetsarbeidet? Hva vil det si for dagens journalister å ha en verdimessig forankring i menneskerettighetene?

Forfatterne viser at menneskerettighetene er blitt stadig viktigere i journalistikken, både som kilde til nyheter og ved at rettighetene er integrert i norsk lov. Det er avgjørende at journalister vet hva det vil si å ha en menneskerett. De må kjenne det internasjonale og nasjonale menneskerettighetssystemet. De må dessuten forstå hvilke avveininger som er sentrale når man dekker menneskerettighetsspørsmål. Saker som handler om miljø, flyktning- og innvandringspolitikk, urfolk og minoriteter, religionsfrihet, likestilling og ytringsfrihet krever for eksempel grunnleggende innsikt i hva ulike menneskerettigheter går ut på.

Og, ikke minst: Menneskeretten ytringsfrihet er en nødvendig forutsetning for fri journalistikk. Stadig flere journalister mister livet fordi de utøver sitt yrke, og de er avhengige av den beskyttelsen menneskerettighetene kan gi dem. Forfatterne argumenterer for at menneskerettighetene bør være fundamentet i journalistens verdigrunnlag.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215037035
  • Publication date: 14.11.2019
  • Book group: 893

Audgunn Oltedal

Audgunn Oltedal har lang erfaring som journalist, blant annet i NRK. Hun var den første redaktøren i ukeavisa Ny Tid. Fra 2004 til 2015 var Oltedal førstelektor ved Journalistutdanningen på OsloMet, der hun underviste i presseetikk og nyhetsjournalistikk. Hun har gitt ut flere bøker om journalistikk og verdispørsmål.
More about the author

Magne Lindholm

Magne Lindholm er cand.philol med doktorgrad i mediehistorie. Han har bakgrunn som forlagsredaktør, journalist og redaktør i NRK, og har undervist i medieteori og presseetikk ved Høgskolen i Oslo Akershus/OsloMet i 17 år. Magne Lindholm er en erfaren skribent som tidligere har utgitt tre bøker om journalistikk.
More about the author