Choose format

NOK 569

Klassisk litteraturteori

En antologi
"Klassisk litteraturteori" inneholder et utvalg sentrale litteraturteoretiske tekster fra antikken til 1900. Sammen gir tekstene forståelse for hvordan poetikken - læren om diktekunstens vesen, former og virkemidler - har utviklet seg over et langt tidsrom.
I norsk oversettelse møter leseren utdrag fra blant annet Platons tanker om etterligning i kunsten, Aristoteles' poetikk, Sidneys forsvar for poesien, Lessings forsøk på å skille mellom malekunst og poesi, Schillers avhandling om naiv og sentimental diktning, Georg Brandes' berømte forelesningsrekke "Hovedstrømninger i det nittende Aarhundredes Litteratur", Charles Baudelaires forståelse av moderniteten og poesiens autonomi og Emile Zolas tanker om den eksperimentelle romanen.

"Klassisk litteraturteori" er en revidert utgave av "Europeisk litteraturteori fra antikken til 1900" (1986). Sammen med "Moderne litteraturteori. En antologi" (2003) presenterer boken kjernetekster i litteraturteorien fra antikken og helt frem til i dag. Bøkene er tilpasset litteraturstudier ved både universitet og høgskoler, men retter seg også mot et bredere litteraturinteressert publikum.

Antologien er redigert av Eiliv Eide, Atle Kittang og Asbjørn Aarseth.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215010021
  • Publication date: 09.02.2007
  • Book group: 217

Eiliv Eide

Eiliv Eide var førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
More about the author

Atle Kittang

Atle Kittang (1941-2013) var professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og har vært en svært sentral aktør i norsk litteraturvitenskap og offentlighet gjennom flere tiår. Han har utgitt en rekke bøker. På Universitetsforlaget har han blant annet utgitt "Lyriske strukturer", med Asbjørn Aarseth (1968/ og senere utg.). "Litteraturkritiske problem" (1975), "Litteraturforskning og litteraturformidling: perspektiv på ei legitimeringskrise" (1982) og "Moderne litteraturteori. En innføring" (1993, med Linneberg). Han har også vært redaktør av antologiene "Moderne litteraturteori" (1991/2008, med Linneberg, Melberg, Skei) og "Klassisk litteraturteori" (1987/2007, Eide og Aarseth)
More about the author

Asbjørn Aarseth

Asbjørn Aarseth er professor emeritus i nordisk litteratur, Universitetet i Bergen og professor II i litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim.
More about the author