Atle Kittang

Atle Kittang

Atle Kittang (1941-2013) var professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og har vært en svært sentral aktør i norsk litteraturvitenskap og offentlighet gjennom flere tiår. Han har utgitt en rekke bøker. På Universitetsforlaget har han blant annet utgitt "Lyriske strukturer", med Asbjørn Aarseth (1968/ og senere utg.). "Litteraturkritiske problem" (1975), "Litteraturforskning og litteraturformidling: perspektiv på ei legitimeringskrise" (1982) og "Moderne litteraturteori. En innføring" (1993, med Linneberg). Han har også vært redaktør av antologiene "Moderne litteraturteori" (1991/2008, med Linneberg, Melberg, Skei) og "Klassisk litteraturteori" (1987/2007, Eide og Aarseth)

Books by Atle Kittang