Choose format

In stock
NOK 489

Klinisk arbeidspsykologi

I media:

  • Les omtale av boken fra TIPS Sør-Øst, her.
  • Les essay i Psykologtidsskriftet, her.
Klinisk Arbeidspsykologi handler om hvordan det kan legges til rette for at personer med psykiske helseutfordringer skal få mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Temaer som forfatterne fokuserer på er arbeidsevne, helsekompetanse på arbeidsplassen, stress og subjektive helseplager, arbeidsdeltagelse og sykefravær, mobbing på arbeidsplassen, kognitive utfordringer ved psykiske helseplager, arbeidsrehabilitering med Individuell jobbstøtte, jobbfokusert terapi ved angst og depresjon, samt råd til ledelsen.
Hvert kapittel vektlegger forskning, teorier og intervensjonsmetoder for det kliniske arbeidet.

Boken henvender seg til psykologer i spesialisthelsetjenesten, privat praksis, NAV og bedriftshelsetjenesten, samt andre som arbeider med behandling og arbeidsrelatert tilrettelegging ved psykiske vansker. Den henvender seg også til psykologistudenter på profesjonsstudiet og masterstudium i arbeidspsykologi.

Bokens øvrige bidragsytere er Anette Høy Dye, Jon Fiske, Marit Hannisdal, Hege R. Eriksen, Ingrid Blø Olsen, Ståle Einarsen, Tone Langjordet Johnsen, Ingar Heum, Arnstein Mykletun, Beate Brinchmann, Simon Engelien, Danielle Wright, Elisabeth Baumann Heier og Jan Stubberud.

«Honnør for en velskrevet og faglig meget sterk bok, som jeg anbefaler på det sterkeste for alle psykologer. Jobbfokus ved psykiske lidelser er en viktig del av samfunnets forventning til psykologrollen i dag, og i denne boken blir du helt oppdatert på hva slike tilnærminger handler om. Den er også et must for alle andre som jobber med å få til mestring i arbeidslivet knyttet til psykiske lidelser, som ansatte i NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter og så videre. I tillegg er den jo et opplagt valg som pensumbok ved alle studier som berører emnet.»
«Tidsskrift for norsk psykologforening»

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035956
  • Publication date: 28.06.2021
  • Book group: 213

Bjørn Lau

Bjørn Lau er professor i psykologi og instituttleder ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra forskning, undervisning og praksis i både arbeids- og organisasjonspsykologi og klinisk psykologi.
More about the author

Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie er professor i psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet. Hun er spesialist i klinisk nevropsykologi og har lang erfaring i forskning og undervisning om kognitive utfordringer ved psykisk helseutfordringer.
More about the author