Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie

Merete Glenne Øie er professor i psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet. Hun er spesialist i klinisk nevropsykologi og har lang erfaring i forskning og undervisning om kognitive utfordringer ved psykisk helseutfordringer.

Books by Merete Glenne Øie