Choose format

NOK 259

Kommunikasjon med pasienter

Kravene til helsepersonell blir større, også når det gjelder kommunikasjon, og det er lett å trå feil. Hvordan bør man møte pasienter som er redde eller sinte? Hvordan skal man formidle dårlige prognoser og dødsbudskap?

Forfatterne gir deg en sammenfatning av forskning og klinisk erfaring. De gir eksempler på hvordan du skal gå frem dersom du har gjort en feil. Og du lærer hvordan du kan gjøre en god jobb og samtidig avslutte samtalen til tiden. Her er det mange eksempler som vil hjelpe deg i din kliniske hverdag, enten du er student, sykepleier, lege, fysioterapeut, helsesekretær, 113-operatør eller annen kliniker.

Denne læreboka er skrevet både for studenter og klinikere med erfaring.

Detailed information

  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215046020
  • Publication date: 04.11.2020
  • Book group: 893

Trond Arne Mjaaland

Trond Arne Mjaaland er psykolog med doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. Doktorgraden avla han på Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Fra 2004 har han etterutdannet helsepersonell i medisinsk kommunikasjon i hele Norge og på alle nivå i helsetjenesten -både i klinikk og i administrasjon. Fra 1995 har han også jobbet med ledelse og lederutvikling gjennom praktisk opplæring i hva man kan si og gjøre for å utløse atferdsendringer hos andre. Mjaaland har egen kliniske praksis i Oslo, og driver selskapet Somsagt as sammen med Bård Fossli Jensen.
More about the author

Bård Fossli Jensen

Bård Fossli Jensen er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, spesialist i barnesykdommer og har doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. Han har sin egen praksis som barnelege i Nydalen i Oslo. Han har jevnlig foredrag og samlinger for medisinstudenter, sykepleiere, leger, sykehusdirektører og andre spesialiserte faggrupper. Sammen med Mjaaland har han utarbeidet nye metoder for hvordan operatører ved nødnummeret 113 skal kommunisere med mennesker i krise.
More about the author