Choose format

In stock
NOK 599

Norsk for ingeniører

Grunnbok, forkurs i norsk. 3. utgave
Emnet «Kommunikasjon og norsk» er en del av Y-veien og forkurset for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Hensikten er å lære studentene klar og målrettet kommunikasjon, både skriftlig og muntlig.

Denne læreboka dekker pensum på emnet. Den inneholder korte introduksjoner til studieteknikk, grunnleggende kommunikasjonsforståelse, språkkunnskap, retorikk, tekstlære, litteratur- og språkhistorie, møtegjennomføring, oppgaveskriving og referanseteknikk.

Boka legger til rette for å utvikle de muntlige og skriftlige ferdigheter som trengs i en rekke yrkesrelaterte sjangrer gjennom konkrete eksempler og oppgaver.

Denne nye utgaven er oppdatert i tråd med ny rammeplan fra 2022 og forbedret.


Forfatterne er Tord M. Talmo (NTNU), Anders Ulstein (NTNU) og Astrid Stifoss-Hanssen (Universitetet i Agder). Alle tre har lang undervisningserfaring og kjenner godt studentenes behov.

Detailed information

  • Pages: 284
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215063171
  • Publication date: 11.07.2022
  • Book group: 216

Tord Mjøsund Talmo

Tord Mjøsund Talmo (f. 1978) er Universitetslektor ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Talmo har hovedfag i nordisk litteratur fra NTNU 2004 og har siden da undervist ved Forkurset til ingeniørutdanningen på fagområdene norsk og samfunnsfag. Talmo forsker på bruken av IKT-verktøy i undervisningen og utviklingen av digitale læringsarenaer.
More about the author

Anders Ulstein

Anders Ulstein (f. 1964) har vært universitetslektor i norsk og samfunnsfag på forkurset ved NTNU i Ålesund siden 2012 (tidligere Høyskolen i Ålesund). Ulstein har tidligere arbeidet innenfor media og samfunnspåvirkning, også internasjonalt.
More about the author

Astrid Stifoss-Hanssen

Astrid Stifoss-Hanssen er universitetslektor ved Universitetet i Agder, og underviser i språk og kommunikasjon ved Institutt for ingeniørvitenskap. Astrid har jobbet som lærer på ungdomsskolen og i videregående skole, og har undervist norsk for minoritetsspråklige og i språklige emner i grunnskolelærerutdanningen. Hun har også jobbet som journalist. Forskningsinteresser er skriveutvikling og vurdering av elevtekster, multimodal tekstskaping i tidlig skriveopplæring og retorikk.
More about the author