Astrid Stifoss-Hanssen

Astrid Stifoss-Hanssen

Astrid Stifoss-Hanssen er universitetslektor ved Universitetet i Agder, og underviser i språk og kommunikasjon ved Institutt for ingeniørvitenskap. Astrid har jobbet som lærer på ungdomsskolen og i videregående skole, og har undervist norsk for minoritetsspråklige og i språklige emner i grunnskolelærerutdanningen. Hun har også jobbet som journalist. Forskningsinteresser er skriveutvikling og vurdering av elevtekster, multimodal tekstskaping i tidlig skriveopplæring og retorikk.

Books by Astrid Stifoss-Hanssen