Choose format

In stock
NOK 419

Kompetente foreldre

Styrk barnet og løs konflikter med følelsesbevissthet og empati
Barnet ditt har i seg en rekke potensielle styrker, som et stabilt godt selvbilde, tålmodighet, fleksibilitet, omsorgsfullhet, åpenhet, utforskningstrang og evne til å løse problemer. Din foreldrestil er med på å avgjøre om disse potensialene blir realisert.

Denne boken handler om empatisk, følelsesfokusert kommunikasjon og problemløsning. Den kan hjelpe deg til å bli litt mer følelsesbevisst og bevisst på hvordan du håndterer grensesetting og krav. Da blir du en god rollemodell for barnet, og du får mer mestringsfølelse i foreldrerollen fordi du klarer å balansere myndighetsrollen og omsorgsrollen bedre.

Alt dette øker sjansen for at barnet eller ungdommen får et sunt selvbilde, god tilpasningsdyktighet, trygg tilknytning og tilhørighet til deg og andre.

Målgruppe for boken er foreldre, fosterforeldre og omsorgspersoner. I tillegg er boken aktuell for fagpersoner som veileder og støtter foreldre og familier i deres oppdragerrolle.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215061900
  • Publication date: 27.05.2022
  • Book group: 225

Øyvind Fallmyr

Øyvind Fallmyr er spesialist i klinisk psykologi, med 20 års erfaring som skolepsykolog og klinisk psykolog. Han har publisert flere vitenskapelige artikler, bl.a. om måling av egenledelse hos barn og unge.

E-post: ofallmyr@gmail.com
More about the author