Øyvind Fallmyr

Øyvind Fallmyr

Øyvind Fallmyr er spesialist i klinisk psykologi, med 20 års erfaring som skolepsykolog og klinisk psykolog. Han har publisert flere vitenskapelige artikler, bl.a. om måling av egenledelse hos barn og unge.

E-post: ofallmyr@gmail.com

Books by Øyvind Fallmyr