Choose format

In stock
NOK 299

Kostnads- og inntektsanalyse, 10. utgave

Oppgavesamling og løsningsforslag
Å løse oppgaver står sentralt når man skal lære seg grunnleggende økonomistyring. Dette er arbeidsboka til 10. utgave av «Kostnads- og inntektsanalyse». Oppgavene vil bidra både til at du forstår og kan anvende teoriene fra læreboka.
«Kostnads- og inntektsanalyse» er en klassisk innføringsbok i økonomistyring tilpasset rammeplanen for innføringskurset. Sammen med læreboka gir arbeidsboka en grundig innføring i økonomiske resonnementer og i de viktigste analysemetoder og teknikker.

10. utgave er revidert i henhold til læreboka og inneholder en rekke nye oppgaver. Boka har egen nettadresse:
www.nettressurser.no/inntekt

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029573
  • Publication date: 11.12.2017
  • Book group: 212

Eirik Holm

Eirik Holm er amanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han er utdannet siviløkonom og innehar høyere avdelingseksamen fra NHH. Holm har over 30 års erfaring, men undervisning, forskning og utredning innen økonomistyring.
More about the author

Terje Heskestad

Terje Heskestad er dosent ved Universitetet i Agder og har en toerstilling ved NHH. Han er utdannet siviløkonom, og innehar høyere avdeling i bedriftsøkonomi og dr.oecon.-graden fra NHH. Heskestad har også utstrakt praktisk erfaring gjennom mange års arbeid i revisorbransjen, og har er en populær foreleser ved kurs og seminarer.
More about the author

Knut Boye

Knut Boye (1937 - 2008) var førsteamanuensis ved NHH. Han har forfattet en rekke lærebøker inne bedriftsøkonomi og finans. Boye hadde også utstrakt kontakt med næringslivet gjennom styreverv og konsulentoppdrag. Han var et aktivt medlem av redaksjonen i tidsskriftet Praktisk økonomi og finans i nesten 25 år.
More about the author