Knut Boye

Knut Boye

Knut Boye (1937 - 2008) var førsteamanuensis ved NHH. Han har forfattet en rekke lærebøker inne bedriftsøkonomi og finans. Boye hadde også utstrakt kontakt med næringslivet gjennom styreverv og konsulentoppdrag. Han var et aktivt medlem av redaksjonen i tidsskriftet Praktisk økonomi og finans i nesten 25 år.

Books by Knut Boye