Choose format

In stock
NOK 529

Krigens folkerett

Norge og vår tids kriger
Hva er lovlig selvforsvar etter FN-pakten og hvor langt rekker et Sikkerhetsrådsmandat? Hva sier folkeretten om beskyttelsesplikten og når er et angrep som rammer sivile folkerettsstridig? Hvilke våpen er forbudt og hvorfor? Når blir krigshandlinger terror og må fremmedkrigere straffes?

Denne boken gjennomgår de viktigste folkerettsreglene om militær maktbruk, regler som gjelder i væpnet konflikt, menneskerettigheter i konflikt og folkerettens regler om terrorisme og fremmedkrigere. Også internasjonal strafferett og de ulike mekanismene for å håndheve krigens folkerett gjennomgås.

Norge har siden 1945 bidratt med personell i over 100 militære utlandsoperasjoner både med og uten FN-mandat. Boken benytter særlig eksempler fra norske operasjoner for å illustrere hvordan reglene virker. Den viser hvordan krigens folkerett har relevans for norske soldater, norske domstoler, norske politikere og andre som forholder seg til væpnet konflikt i sitt virke.

Cecilie Hellestveit er jurist og konfliktforsker med doktorgrad i internasjonal humanitærrett fra UiO. Gro Nystuen er jurist og fagdirektør ved Norsk institusjon for menneskerettigheter, med doktorgrad fra UiO om menneskerettigheter i fredsavtaler.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041599
  • Publication date: 25.02.2020
  • Book group: 893

Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit er samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider med folkerett og væpnede konflikter, og har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Hellestveit er medlem av Oljefondets Etikkråd og tilknyttet Folkerettsinstituttet.
More about the author

Gro Nystuen

Gro Nystuen er jurist med doktorgrad i folkerett fra universitetet i Oslo. Hun har bl.a. jobbet i utenrikstjenesten en årrekke, vært førsteamanuensis ved juridisk fakultet og forsvarets høgskole, og er for tiden fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hun er også tilknyttet Folkerettsinstituttet.
More about the author