Choose format

NOK 399

Kunnskap, læring og veiledning i praksis

2.utg.
Forfatterne presenterer sentrale tema i forståelsen av kunnskap og læring, samtidig som de viser sammenhengen mellom kunnskap, verdier og yrkesrolle. Denne nye utgaven er oppdatert på teori og ny forskning og gir kunnskap som kan redusere "praksissjokket".
Forfatterne tar opp sentrale tema i forståelsen av kunnskap og læring, samtidig som de viser sammenhengen mellom kunnskap, verdier og yrkesrolle. De viser hvordan refleksjon i praksis, studentveiledning og et sosialt læringsfellesskap kan bidra til utvikling av en profesjonell yrkesrolle.


Boka viser hvordan praksislæring er grunnleggende for utvikling av kompetanser og profesjonell yrkesrolle hos sosialarbeidere. Den presenterer ulike aspekter av kunnskap: påstandskunnskap, ferdighetskunnskap, fortrolighetskunnskap og omdømmekunnskap, og gir eksempler på hvordan kunnskapen er sammenvevd i praksis. Boka gir innspill til hvordan studentene kan få utbytte av praksisstudiene. Dette gjøres ved å beskrive individuelle læringsprosesser, deltagelser i praksisfellesskap, refleksjonsmodeller, observasjon og veiledning.

Boka er skrevet for studenter, praksisveiledere og lærere ved profesjonsutdanningene.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030883
  • Publication date: 31.10.2018
  • Book group: 213

Helga Johannesdottir

Helga Johannesdottir er sosionom, cand. polit. og lektor ved Høgskolen i Oslo.
More about the author

Eva Berthling Herberg

Eva Berthling Herberg er barnevernpedagog, cand. polit. og lektor ved Høgskolen i Oslo.
More about the author