Helga Johannesdottir

Helga Johannesdottir

Helga Johannesdottir er sosionom, cand. polit. og lektor ved Høgskolen i Oslo.

Books by Helga Johannesdottir