Choose format

NOK 549
Expected 10/15/21

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid

Detailed information

  • Pages: 600
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215053165
  • Publication date: 15.10.2021
  • Book group: 213
Boka handler om kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid for barn og voksne med nedsatt kognitiv og kommunikativ funksjonsevne. Boka knytter teori og metoder til praktisk arbeid.

I boka kan du blant annet lese om: tiltak for å fremme sosial tilhørighet og inkludering, etiske dilemmaer, ulike kommunikasjonsmetoder og ferdighetstrening, psykisk helse, atferdsanalytiske metoder for å forebygge utfordrende atferd, musikkaktivitet i miljøterapi, sanserom og multisensoriske miljø, komplekse og sammensatte tiltak, velferdsteknologi og tidlig intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser.

Boka egner seg for alle som er opptatt av målrettet miljøterapeutisk arbeid, for eksempel dem som arbeider i tilrettelagte boliger og i habiliteringstjenestene. Målgruppen for denne utgivelsen vil i hovedsak være utdanninger som tilbyr miljøterapi som en del av studieløpet. Vernepleierutdanningen er den største målgruppen, men spesialpedagoger, ergoterapeuter og andre yrkesgrupper som arbeider som miljøterapeuter, kan også ha interesse av boka.

Bokas redaktører er Silje Haugland, Anita Gjermestad, Kari Høium, Jon Arne Løkke og Ulf Berge. Øvrige bidragsytere er Lilly Eskeland, Eivind Mikkelsen, Britt-Evy Westergård, Monica Røstad, Aud Elisabeth Witsø, Oliva Teigland, Hanne Line Wærness, Veerle Garrels, Stian Orm, Rannveig Nesset, Kim Liland, Anita Sande, Gunn E. Haagensen, May Nyheim, Svein Harald Nygård, Børge Holden, Kjetil Viken, Jonny Finstad, Martin Myhre, Monica Vandbakk, Tobba Sudmann, Veronika Skjønberg, Marthe Eidissen Holmeide, Brynjulf Stige, Børge Strømgren, Hanne Skau, Silje Nikolaisen, Sigmund Eldevik.

Silje Haugland

Silje Haugland er vernepleier og førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Universitetet i Agder. Hun deltar også i InnArbeid, et forskningsprosjekt som skal jobbe frem innovative tjenester og teknologi for å få personer med utviklingshemming inn i arbeidslivet.
More about the author

Anita Gjermestad

Anita Gjermestad er vernepleier med doktorgrad i spesialpedagogikk. Hun arbeider ved Diakonhjemmets høgskole i Rogaland. Gjermestad har bred erfaring fra undervisning innen miljøarbeid og habiliteringfeltet rettet mot personer med alvorlig utviklingshemming og alvorlig nedsatt kognitiv funksjon.
More about the author

Kari Høium

Kari Høium er førstelektor ved OsloMet.
More about the author

Jon Arne Løkke

Jon Arne Løkke er vernepleier med hovedfag i psykologi og dosent i atferdsanalyse ved Høgskolen i Østfold.
More about the author

Ulf Berge

Ulf Berge er førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole.
More about the author