Kari Høium

Kari Høium

Kari Høium er førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Oslomet - storbyuniversitetet.

Books by Kari Høium