Choose format

In stock
NOK 379

Kunsten å samles

I denne boken utforsker forfatterne samlingsstunden i barnehagen. Gjennom ni artikler tematiseres og diskuteres ulike perspektiv på hva en samlingsstund er, hva den kan være, og barnehagelærerens rolle i denne. Antologien søker å skape en bro mellom teori og praksis, primært i en nordisk kontekst, og diskuterer blant annet følgende:

· Hva kan en samlingsstund være?
· Hvor og når kan samlingsstunden foregå?
· På hvilke måter kan man lede en samlingsstund?
· Hvordan kan samlingsstunden stimulere barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre?

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen.

Forfatterne kommer fra fagområdene drama og teater, musikk, kunst og håndverk, pedagogikk og logopedi. Redaktørene Anne Eriksen og Bjarne Isaksen kommer begge fra kunstfaglige utdanninger og er opptatt av flerfaglige møter i undervisning og forskning. De har med seg bidragsyterne Maria Dardanou, Nina Helene Dønnem, Gøril Figenschou, Bengt Arve Haugseth, Bente Karlsen, Ingrid C. Nordli, Anja Maria Pesch, Kristian Skog, Miriam Wiik og Kirsten Sivertsen Worum.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215034263
  • Publication date: 06.10.2020
  • Book group: 215

Anne Eriksen

Anne Eriksen er dosent i drama og teater ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har mange års erfaring som drama- og teaterlærer i høgskole og universitet, og tidligere også som lærer i grunnskolen. Hun underviser på fordypningsemnet musikk og drama i barnehagen og i årsstudium i drama og teater. Forskningsinteressene er teater for og med barn, anvendt teater samt teater og kulturmøter.
More about the author

Bjarne Isaksen

Bjarne Isaksen er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er utdannet i musikk, nordisk og pedagogikk, og har mange års erfaring fra undervisning i grunnopplæring og høyere utdanning. Hans faglige interesser inkluderer lek, kreativitet og estetisk deltakelse i barnehage og skole.
More about the author