Anne Eriksen

Anne Eriksen

Anne Eriksen er dosent i drama og teater ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har mange års erfaring som drama- og teaterlærer i høgskole og universitet, og tidligere også som lærer i grunnskolen. Hun underviser på fordypningsemnet musikk og drama i barnehagen og i årsstudium i drama og teater. Forskningsinteressene er teater for og med barn, anvendt teater samt teater og kulturmøter.

Books by Anne Eriksen