Choose format

In stock
NOK 399

Kvalitative metoder for markedsføring og organisasjonsfag

Kvalitative metoder spiller en stadig viktigere rolle innenfor markeds- og organisasjonsforskningen. Samtidig har det til nå vært mangel på norsk litteratur som tar for seg den kvalitative delen av det som på engelsk omtales som «Business Research Methods».
Denne boken dekker alle de viktige praktiske og teoretiske aspekter ved kvalitative metoder innenfor markeds- og organisasjonsfag. Boken er i første rekke skrevet for studenter som enten tar et kurs i kvalitative metoder eller arbeider med en oppgave der de anvender en kvalitativ tilnærming. Men mye takket være forfatternes utstrakte bruk av praktisk eksempler, vil boken også være et funn for alle som skal gjennomføre praktisk utredningsarbeid.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010007
  • Publication date: 20.08.2008
  • Book group: 212

Ola Gaute Aas Askheim

Ola Gaute Aas Askheim er administrerende direktør i analysefirmaet Opnion AS. Han har i en årrekke arbeidet med bruk av kvalitative forskningsmetoder for en lang rekke norske og internasjonale virksomheter. Han har i særlig grad konsentrert seg om merkevareutvikling og om forholdet mellom medarbeider- og kundetilfredshet.
More about the author

Tor Grenness

Tor Grenness er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, der han blant annet underviser i samfunnsvitenskapelige metoder. Grennes har doktorgrad i Business Administration (DBA) og har tidligere blant annet gitt ut Innføring i vitenskapsteori og metode (Universitetsforlaget 2001).
More about the author