Choose format

In stock
NOK 339

Kvinnenes rolle i norsk økonomi

En stille revolusjon. I løpet av en generasjon gikk kvinnene fra å være hjemmeværende husmødre til å gå ut i lønnet arbeid. Det fikk store konsekvenser for både husholdningene og norsk samfunnsøkonomi.
På én generasjon skiftet kvinner fra å være husmødre til hovedsakelig å være yrkeskvinner. De gikk fra å være hjemmearbeidende for sin egen familie til å jobbe utenfor hjemmet og tjene penger. De krysset over fra det private til det offentlige, fra det uformelle til det formelle, fra det opplevde til det målbare. Store deler av den økonomiske veksten i Norge kommer fra denne omveltningen i kvinners arbeidsliv. For fullt ut å forstå utviklingen i norsk økonomi de siste 40 år, må kvinnenes bidrag inkluderes, både i arbeidsmarkedet, i husholdningene og i forholdet til velferdsstaten.

Det er dette Charlotte Koren gjør i denne meget velskrevne boken fra 2012, der hun tar for seg de økonomiske konsekvensene både for husholdningene og samfunnet som helhet. Boken dekker et viktig kunnskapshull i vår forståelse av nyere norsk økonomisk historie. Den redegjør også for verdien av det ubetalte arbeidet som fortsatt skjer i husholdningene. Forfatteren bruker befriende lite økonomisk sjargong og boken henvender seg derfor til alle grupper samfunnsinteresserte - i tillegg til økonomer, historikere og samfunnsvitere.

«Detta er en rik bok med många intressanta aspekter. En kort recension kan inte ge den full rättvisa. Jag rekommenderar den för läsning med eftertanke och menar att den med behållning kan användas som diskussionsunderlag i grundkurser i nationalekonomi liksom i andra samhällsvetenskaper.»
Agneta Kruse (Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2013)

«Denne boka er en skattkiste for alle som vil ha mer kunnskap om kvinnenes vei inn i betalt arbeid, politiske valg og virkemidler, betydningen for økonomiske veksten, varehandelen osv. Koren evner å skrive godt om økonomiske spørsmål og får fram spenningen i denne utviklingen underveis. Imponerende arbeid, rett og slett.»
Taran Anne Sæther i Tidsskriftet Rødt (3/2013)

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056159
  • Publication date: 22.04.2021
  • Book group: 893

Charlotte Koren

Charlotte Koren er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som forsker i Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for forskning om oppvekst og aldring (NOVA) i førti år. Hennes hovedoppgave der var fordelingsvirkningene av skatte- og trygdesystemet, særlig for kvinner. Hun har også vært aktiv i internasjonal utvikling av feministisk økonomi.

Foto: Sandra M Aas Røen
More about the author