Choose format

In stock
NOK 829

Lærebok i skatterett

8. utgave

Detailed information

  • Pages: 532
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030807
  • Publication date: 04.07.2018
  • Book group: 211
«Lærebok i skatterett» gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet.

Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Omfattende analyse av Høyesteretts praksis er med på å gi fremstillingen et jordnært preg. Reglene er satt inn i en rettspolitisk sammenheng, og boken har et avsnitt om metodespørsmål i skatteretten, der også problemene ved omgåelse av skatteregler er gitt en bred behandling.

Boken er først og fremst skrevet med studenter i juss for øye, men har har også vist seg å være til stor nytte for alle som arbeider med skattespørsmål, samt for skattytere som ønsker noe mer enn en håndbokpreget informasjon om sin rettsstilling.

Forrige utgave av denne boken kom ut i 2013.

Frederik Zimmer

Frederik Zimmer var professor ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo 1987-2014.
More about the author