Choose format

In stock
NOK 279

Ledelse, 2. utgave

-en helhetlig modell
Fagfeltet ledelse er komplekst, fragmentert og ofte motsetningsfylt.

Tor Høst tar for seg teoriene og viser hvordan de belyser forskjellige aspekter ved fenomenet ledelse. Ved presist å beskrive, sortere og sette ledelsesteoriene inn i en helhetlig modell, forklarer forfatteren at teoriene kompletterer hverandre, snarere enn å konkurrere med hverandre.

I den helhetlige modellen inngår:
- teorier om lederatferd som studerer en leders aktiviteter
- trekkteorier som søker å identifisere karakteristika som kjennetegner suksessfulle ledere
- rolleteorier som ser på forventninger til lederrollen
- makt- og innflytelsesteorier som tar for seg en leders maktkilder og bruken av disse
- ledelse som et samspillforhold som tar for seg de situasjonelle faktorene som kan virke inn på en leders effektivitet

Denne 2. utgaven har vært gjenstand for en generell faglig oppdatering. I tillegg er kapitlet «Å danse med konteksten» utvidet med to nye -teorier: Leder¿medarbeider-utveksling (LMX) og autentisk ledelse.

«Ledelse - en helhetlig modell» henvender seg i første rekke til studenter som trenger oversikt og et helhetlig grep om fenomenet ledelse. Men boken vil også være meget nyttig for ledere på forskjellige nivåer. De vil få en konkretisering av de mange forhold som påvirker deres arbeid, og veiledning i hvordan de kan forholde seg til lederrollen.

Tor Høst er sosiolog og ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), der han underviser i organisasjon og ledelse. I tillegg har han omfattende erfaring med organisasjons- og ledelsesutvikling, samt veiledning.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215040448
  • Publication date: 22.11.2019
  • Book group: 893

Tor Høst

Tor Høst er sosiolog og har vært ansatt ved Oslomet - storbyuniversitetet som universitetslektor. Han har undervist i organisasjon og ledelse for videreutdanninger og på masterprogrammer. I tillegg har han omfattende erfaring med undervisning, veiledning og organisasjons- og lederutvikling i mange virksomheter i helse- og sosialsektoren samt kommuner og bydeler i Oslo.
More about the author