Choose format

In stock
NOK 399

Lederskap - 31 nøkler

Fra begrep til grep
Å være leder kan lett oppleves som uoversiktlig, krevende og til tider kaotisk. Spesielt som ny leder vil du ofte kunne oppleve stressende situasjoner.
Denne boken hjelper deg å få bedre forståelse for og bedre grep om lederrollen. «Lederskap - 31 nøkler» er en praksisbok med solide røtter i teori som bidrar til å forklare hva ledelse er, og hvordan det kan utøves på en god måte.

Boken er strukturert rundt 31 lederatferder (LA) som alle representerer viktige sider ved moderne ledelse. Rikt illustrert og spekket med gode eksempler henvender boken seg til ferske ledere så vel som mer erfarne som vil få mulighet til refleksjon og praktiske ideer rundt sitt lederskap.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029603
  • Publication date: 30.08.2017
  • Book group: 212

Harald Stokkeland

Harald Stokkeland er utdannet statsviter og har tverrfaglig førsteamanuensiskompetanse med generell ledelse og organisasjonsfag som hovedinnslag. Han har erfaring fra høgskolesystemet, Verdens helseorganisasjon og offentlig forvaltning. Stokkeland har drevet konsulentfirmaet Stokkeland International Consulting Ltd. (SIC-AS) siden 1994.
More about the author

Tor Høst

Tor Høst er sosiolog og har vært ansatt ved Oslomet - storbyuniversitetet som universitetslektor. Han har undervist i organisasjon og ledelse for videreutdanninger og på masterprogrammer. I tillegg har han omfattende erfaring med undervisning, veiledning og organisasjons- og lederutvikling i mange virksomheter i helse- og sosialsektoren samt kommuner og bydeler i Oslo.
More about the author

Gerd Engelsrud

Gerd Engelsrud er jurist og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse og masterstudier i styring og ledelse, og underviser i juridiske og personalrelaterte temaer i ulike videreutdanninger.
More about the author