Choose format

In stock
NOK 379

Like muligheter i lek?

Interetniske møter i barnehagen

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215023434
  • Publication date: 15.05.2015
  • Book group: 215
Barnehagene trenger en pedagogisk praksis hvor barn lærer å respektere hverandre og å samarbeide på tvers av ulike etniske bakgrunner.
Forfatteren reflekterer over hvordan de voksne kan arbeide på en systematisk måte med lek i barnehagen innenfor en sosialt rettferdig barnehagepedagogikk. Boka har et flerkulturelt perspektiv på samspillet i barnegruppen og ser på forskjeller i koder og rolletaking blant barna i leken.

Forfatteren tar utgangspunkt i barnehager som ligger i områder hvor barn med etnisk minoritetsbakgrunn er i klart mindretall. Boka trekker opp noen samfunnsmessige perspektiver knyttet til Norge som et flerkulturelt samfunn, og det å ha etnisk minoritetsbakgrunn i dagens barnehage.

Dette er en praksisnær fagbok for barnehagelærerstudenter på ulike nivåer og for fagfolk som arbeider i barnehagesektoren.

Berit Zachrisen

Berit Zachrisen er tilsatt i en postdoktorstilling i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. I 2013 fullførte hun sin doktorgrad om «Interetniske møter i barnehagen» ved den samme institusjonen.
More about the author