Berit Zachrisen

Berit Zachrisen

Berit Zachrisen er tilsatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger. Zachrisens forskningsinteresse er knyttet til lek og flerkulturell pedagogikk i barnehagen. I 2013 fullførte hun sin doktorgrad om Interetniske møter i barnehagen. Zachrisen har deltatt i nordiske og internasjonale forskningsprosjekter innenfor de aktuelle forskningsfeltene. Hun har publisert flere artikler, bokkapitler og bøker innenfor sine forskningsfelt.

Books by Berit Zachrisen