Choose format

In stock
NOK 319

Like muligheter i lek?

Interetniske møter i barnehagen
Barnehagene trenger en pedagogisk praksis hvor barn lærer å respektere hverandre og å samarbeide på tvers av ulike etniske bakgrunner.

Forfatteren reflekterer over hvordan de voksne kan arbeide på en systematisk måte med lek i barnehagen innenfor en sosialt rettferdig barnehagepedagogikk. Boka har et flerkulturelt perspektiv på samspillet i barnegruppen og ser på forskjeller i koder og rolletaking blant barna i leken.

Forfatteren tar utgangspunkt i barnehager som ligger i områder hvor barn med etnisk minoritetsbakgrunn er i klart mindretall. Boka trekker opp noen samfunnsmessige perspektiver knyttet til Norge som et flerkulturelt samfunn, og det å ha etnisk minoritetsbakgrunn i dagens barnehage.

Dette er en praksisnær fagbok for barnehagelærerstudenter på ulike nivåer og for fagfolk som arbeider i barnehagesektoren.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041964
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Berit Zachrisen

Berit Zachrisen er tilsatt som førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger. Zachrisens forskningsinteresse er knyttet til lek og flerkulturell pedagogikk i barnehagen. I 2013 fullførte hun sin doktorgrad om Interetniske møter i barnehagen. Zachrisen har deltatt i nordiske og internasjonale forskningsprosjekter innenfor de aktuelle forskningsfeltene. Hun har publisert flere artikler, bokkapitler og bøker innenfor sine forskningsfelt.
More about the author