Choose format

In stock
NOK 429

Lønnsgarantiloven

Lovkommentar
Lønnsgarantiloven inneholder regler om den statlige lønnsgarantiordningen. Loven regulerer blant annet de nærmere vilkårene for lønnsgarantidekning, hvordan utbetaling av lønnsgarantimidler gjennomføres, og statens posisjon som regresskreditor.

Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i lønnsgarantiloven og inneholder kommentarer til hver paragraf. Kommentarene er supplert med omtale av og henvisninger til aktuelle forskrifter, forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur i tillegg til sentrale bestemmelser i konkursloven, dekningsloven, arbeidsmiljøloven og annen relevant lovgivning.

Kommentarutgaven er skrevet for dommere, advokater og andre rådgivere som arbeider med krav om dekning av lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag etter blant annet konkurs hos arbeidsgiver. Boken tar sikte på å være et hjelpemiddel og nyttig oppslagsverk for alle som har befatning med spørsmål om den statlige lønnsgarantiordningen.
Mira Levánd Bergsland er senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Leif Petter Madsen er partner og advokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Liv-Karin Nilsen er seniorrådgiver i NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti.

Detailed information

  • Pages: 88
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035338
  • Publication date: 05.02.2021
  • Book group: 221

Mira Levand Bergsland

More about the author

Leif Petter Madsen

More about the author

Liv-Karin Nilsen

Liv-Karin Nilsen er seniorrådgiver i NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti. Nilsen har lang erfaring med lønnsgarantiordningen, først i Direktoratet for Arbeidstilsynet og deretter i NAV. Hun har også holdt kurs og foredrag om lønnsgarantiregelverket og tilknyttede arbeidsrettslige temaer.
More about the author