Liv-Karin Nilsen

Liv-Karin Nilsen

Liv-Karin Nilsen er seniorrådgiver i NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti. Nilsen har lang erfaring med lønnsgarantiordningen, først i Direktoratet for Arbeidstilsynet og deretter i NAV. Hun har også holdt kurs og foredrag om lønnsgarantiregelverket og tilknyttede arbeidsrettslige temaer.

Books by Liv-Karin Nilsen