Choose format

In stock
NOK 1 499

Arveloven

Arvereglene. Lovkommentar
Lovkommentaren gir grundige kommentarer til arvereglene i arveloven.
Den nye arveloven som ble vedtatt i 2019, regulerer både arv og dødsboskifte. Denne lovkommentaren gir grundige kommentarer til lovens andre del om retten til arv. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovens tid som fortsatt har betydning.

Lovkommentaren er nyttig for dommere, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i arvereglene.

Detailed information

  • Pages: 576
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031859
  • Publication date: 31.07.2020
  • Book group: 221

Peter Hambro

Peter Hambro arbeidet tidligere ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo og foreleste i en årrekke blant annet i arverett og familierett. Han har tidligere utgitt flere utgaver av Augdahl/Hambro Kommentarutgave til arveloven og senest i 2006 boken Arveplanlegging og avtalt uskifte.
More about the author