Peter Hambro

Peter Hambro

Peter Hambro arbeidet tidligere ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo og foreleste i en årrekke blant annet i arverett og familierett. Han har tidligere utgitt flere utgaver av Augdahl/Hambro Kommentarutgave til arveloven og senest i 2006 boken Arveplanlegging og avtalt uskifte.

Books by Peter Hambro