Choose format

In stock
NOK 1 629

Anskaffelsesloven

Med forskrift. Kommentarutgave
Lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften gir regler for offentlige innkjøp. Regelverket er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere og leverandører.

Denne kommentarutgaven gir grundige kommentarer til både lov om offentlige anskaffelser og anskaffelsesforskriften. Boken vil være nyttig for advokater, dommere og jurister som arbeider med offentlige kjøp, og som trenger raske svar på konkrete spørsmål. Den vil også være til hjelp for andre som kommer i befatning med regelverket, enten som offentlig innkjøper, som leverandør eller som rådgiver.

Marianne H. Dragsten er partner i Vaar Advokat AS og er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser.

Detailed information

  • Pages: 1088
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024837
  • Publication date: 28.08.2020
  • Book group: 221

Marianne Dragsten

Marianne H. Dragsten (f. 1972) er partner og advokat i advokatfirmaet Vaar hvor hun er spesialist på offentlige anskaffelser. Gjennom rådgivning til oppdragsgivere og leverandører har hun bred praktisk erfaring fra fagområdet og holder kurs og foredrag om temaet. Dragsten har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig i Drammen tingrett og saksbehandler i klagenemnda for offentlige anskaffelser. I tillegg har hun hatt et engasjement hos Regjeringsadvokaten. Dragsten har gitt ut Offentlige anskaffelser, kommentarutgave i to bind (2005) i samarbeid med Esther Lindalen og Håndbok i offentlige anskaffelser (2006).
More about the author