Marianne Dragsten

Marianne Dragsten

Marianne H. Dragsten (f. 1972) er partner og advokat i advokatfirmaet Vaar hvor hun er spesialist på offentlige anskaffelser. Gjennom rådgivning til oppdragsgivere og leverandører har hun bred praktisk erfaring fra fagområdet og holder kurs og foredrag om temaet. Dragsten har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig i Drammen tingrett og saksbehandler i klagenemnda for offentlige anskaffelser. I tillegg har hun hatt et engasjement hos Regjeringsadvokaten. Dragsten har gitt ut Offentlige anskaffelser, kommentarutgave i to bind (2005) i samarbeid med Esther Lindalen og Håndbok i offentlige anskaffelser (2006).

Books by Marianne Dragsten