Choose format

In stock
NOK 369

Lykkeforskning

En sosiologs oppdagelsesreise

Omtaler: 

  • Anmeldelse i Tidsskriftet Michael, les her
Lykkeforskning - en sosiologs oppdagelsesreise utforsker ulike forskeres forsøk på å forstå hva lykke er og hvordan man oppnår det. Boka er en sosiologisk respons på den voksende interessen for selvutvikling og et samfunnsvitenskapelig bidrag til forskningen på livsmestring.

Forfatteren tar for seg fem tema som lykkeforskningen er samstemt på at kan gjøre oss lykkeligere: fellesskap, bevegelse, natur, oppmerksom tilstedeværelse og ritualer. Funnene fra lykkeforskningen diskuteres så i lys av kritiske samfunnsvitenskapelige perspektiver.

Lykkeforskning er en tverrfaglig bok som retter seg mot studenter i sosiologi og andre samfunnsfag, samt et bredere publikum med interesse for lykkeforskning. Flere av eksemplene er hentet fra skolen, og boken vil være nyttig for de som arbeider med livsmestring og folkehelse, særlig innen samfunnsfag og KRLE.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035482
  • Publication date: 06.03.2023
  • Book group: 214

Lars Laird Iversen

Lars Laird Iversen er sosiolog, og forsker på religion, skole og nasjonal identitet i mangfoldige samfunn. Han er førsteamanuensis på MF vitenskapelige høyskole for teologi, religion og samfunn, hvor han underviser i samfunnsfag.
More about the author