Lars Laird Iversen

Lars Laird Iversen

Lars Laird Iversen er sosiolog, og forsker på religion, skole og nasjonal identitet i mangfoldige samfunn. Han er førsteamanuensis på Det teologiske menighetsfakultet, hvor han underviser i samfunnsfag.

Books by Lars Laird Iversen