Choose format

NOK 499
Expected 2/15/21

Markedsrett

Innføring i marked-, konkurranse- og immaterialrett

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215043289
  • Publication date: 15.02.2021
  • Book group: 211
En bedrift som har lagt ned mange arbeidstimer og penger i produktutvikling og markedsføring, ønsker gjerne å skjerme sine investeringer på forskjellige måter. Bedriften vil være interessert i å beskytte både sitt eget navn og produktnavn og andre kjennetegn som benyttes for at kundene skal kunne kjenne igjen produktene. Den vil også unngå at konkurrerende virksomheter skal kunne selge og markedsføre de samme eller liknende produkter uten å bære tilsvarende kostnader selv. Denne boken omhandler regler som har betydning for denne type problemstillinger.

Markedsrett omfatter i praksis tre hovedrettsområder: konkurranseretten, regler om illojal konkurranse og immaterialretten, selv om betegnelsen også kan fylles med annet innhold. I boken knytter forfatterne de ulike rettsområdene sammen på en pedagogisk måte og viser hvordan markedsretten gjør seg gjeldende. Boken har en rekke praktiske eksempler og oppgaver, og den kan brukes som en inngangsport til større grad av fordypning i markedsrettens fagområder.

Ole-Andreas Rognstad, Inger Berg Ørstavik og Eirik Østerud, Harald Irgens-Jensen og Kristina Stenvik underviser ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og har samlet bred erfaring med de fagområdene boken omhandler.

Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han var ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo fra 2003 til 2008, hvor han var tilknyttet forskningsprosjektet "Markets and Competition in the Society of Knowlegde".
More about the author

Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han er også leder av Vederlagsnemnda. Rognstad har tidligere utgitt boken Spredning av verkseksemplar (1999), er medforfatter av boken EØS-rett (3. utgave 2011), og har gitt ut boken Property Aspects of Intellectual Property (2018).
More about the author

Kristina Stenvik

More about the author

Inger Berg Ørstavik

More about the author

Eirik Østerud

Eirik Østerud arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og har bakgrunn som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR. Han underviser i konkurranserett og markedsrett og har blant annet utgitt boken Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under EU Competition Law (2010).
More about the author