Eirik Østerud

Eirik Østerud

Eirik Østerud er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han har blant annet utgitt bøkene «Identifying Exclusionary Abuses under Article 82 EC - the Spectrum of Tests» (2010) og «Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten» (2016). Østerud arbeider hovedsakelig med konkurranserettslige emner.

Books by Eirik Østerud