Choose format

In stock
NOK 599

Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten

Denne boken undersøker kontrollvurderingers konkurranserettslige betydning og innhold. Slike vurderinger har betydning for løsningen av en rekke ulike spørsmål under konkurranseloven og EU/EØS-konkurransereglene.

Eirik Østerud utforsker kontrollvurderingers betydning og innhold etter både fusjonsreglene, atferdsreglene og reglene om sivilrettslige bøter i konkurranseloven og EU/EØS-konkurranseretten.
Boken er skrevet for alle som jobber med konkurranserettslige problemstillinger, herunder advokater, rådgivere, myndigheter og dommere.

Eirik Østerud arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og har bakgrunn som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HR. Han underviser i konkurranserett og markedsrett og har blant annet utgitt boken Identifying Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under EU Competition Law (2010).

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041650
  • Publication date: 21.02.2020
  • Book group: 893

Eirik Østerud

Eirik Østerud er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Han har blant annet utgitt bøkene «Identifying Exclusionary Abuses under Article 82 EC - the Spectrum of Tests» (2010) og «Materielle kontrollvurderinger i konkurranseretten» (2016). Østerud arbeider hovedsakelig med konkurranserettslige emner.
More about the author