Choose format

In stock
NOK 299

Med himmelen som tak

Barns skapende lek utendørs. 3.utgave

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215025483
  • Publication date: 14.04.2016
  • Book group: 215
Boka retter søkelyset mot lek og skapende virksomhet utendørs. Estetiske og tverrfaglige perspektiver framheves, og kontakt med natur og miljø står sentralt. De praktiske eksemplene i boka er hentet fra arbeid med naturmaterialer i barnehage og skole.

Denne 3. utgaven er gjennomarbeidet og oppdatert i henhold til nyere forskning, nye rammer, lover og forskrifter. Boka har nye praktiske eksempler og fornyet bildemateriale.

Forfatteren presenterer innledningsvis verdisyn og teorier rundt lek, læring og kreativitet. Hun tar deretter for seg både uteområdet som inspirasjonskilde og verksted og pedagogrollen utendørs.

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærer- og lærerutdanningen, ansatte i barnehager og skoler og andre med interesse for barn og uteaktiviteter.

Ellen Holst Buaas

Ellen Holst Buaas har utdanning som førskolelærer med hovedfag i førskolepedagogikk. Hun har lang praksis fra arbeid i barnehage og kursvirksomhet knyttet til temaene natur, kultur og kreativitet. Forfatteren er høyskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim.
More about the author