Choose format

In stock
NOK 469

Mediekultur, mediesamfunn

5. utgave

Detailed information

  • Pages: 360
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025872
  • Publication date: 29.10.2015
  • Book group: 214
Mediene inngår i økonomiske, kulturelle og politiske prosesser. Ord, bilder og musikk former medienes mange genrer: fra reklame til nyhetsjournalistikk, fra såpeoperaer til fotballreferater, fra politiske debatter til spillefilmer og romaner.
I «Mediekultur, mediesamfunn» presenteres de grunnleggende teoretiske perspektivene innenfor medievitenskapen sammen med konkrete eksempler og analyser. Aktuelle debatter og fenomener ses i et historisk lys, og samfunnsvitenskapelige synsmåter kombineres med humanistiske og estetiske. Medievitenskapens sentrale områder presenteres: identitet, påvirkning, sosiale forskjeller, semiotikk, hermeneutikk, retorikk, narratologi, offentlighet og demokrati, produksjon, eierforhold og dagens sosiale medier og uttrykksformer.

«Mediekultur, mediesamfunn» inviterer leseren til diskusjon og medvirkning i arbeidet med å forstå mediene på en kritisk, men ikke lystfornektende måte. Denne femte utgaven er oppdatert på flere områder, særlig dem som gjelder offentlighet og sosiale medier.

«Dette er en glimrende innføring. (...) Verket fortjener å bli brukt ved alle høyere læresteder som tilbyr medievitenskapelige studier»
Steingrímur Njálsson, i anmeldelse i Prosa

«En klassiker som grunnbok i mediefag.»
Thore Roksvold, Høgskolen i Oslo og Akershus

Jostein Gripsrud

Jostein Gripsrud er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han har publisert bøker og artikler om samfunns- og kulturteori, teater, populærlitteratur, filmhistorie, tv, journalistikk, populærmusikk, medie- og kulturpolitikk. Han har ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.
More about the author