Jostein Gripsrud

Jostein Gripsrud

Jostein Gripsrud er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han har publisert bøker og artikler om samfunns- og kulturteori, teater, populærlitteratur, filmhistorie, tv, journalistikk, populærmusikk, medie- og kulturpolitikk. Han har ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Books by Jostein Gripsrud