Choose format

In stock
NOK 359

Miljøterapi med barn og unge

Organisasjonen som terapeut. 3.utgave

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030500
  • Publication date: 26.02.2018
  • Book group: 213
Miljøterapi er å organisere og legge til rette for forandring og utvikling. Gjennom teori, forskning og eksempler på praktisk erfaring viser forfatteren hvordan organisering kan føre til endring.
Larsen forklarer hvordan samspillsforståelse setter oss i stand til å forstå barn og unge, hvordan den miljøterapeutiske institusjonen virker, og hvordan vi kan samarbeide bedre med foreldre og nettverk.

I denne 3. utgaven er perspektivene tilknytning, tillit og trygghet mer utførlig beskrevet. Her presenteres også synspunkter på hvordan organisasjonskulturen kan fremme eller hindre miljøterapeutisk arbeid.

Boken er godt egnet for studenter innenfor helse- og sosialfag og yrkesutøvere som er opptatt av å utvikle og forbedre det miljøterapeutiske tilbudet til barn og unge. Den vil også være av interesse for dem som arbeider med miljøterapi i andre grupper.

Erik Larsen er psykologspesialist. Han har vært professor i barn og unges oppvekstmiljø, og er en nestor innen miljøterapi.

Erik Larsen

Erik Larsen er psykologspesialist. Han har vært professor i barn og unges oppvekstmiljø, og er en nestor innen miljøterapi.
More about the author