Erik Larsen

Erik Larsen

Erik Larsen er psykologspesialist. Han har vært professor i barn og unges oppvekstmiljø, og er en nestor innen miljøterapi.

Books by Erik Larsen